Blog naukowy z Warszawy. Zdobądź wiedzę z języka francuskiego, nauki gry na perkusji...

Zaplanuj schemat organizacyjny przygotowany na zmiany cz. II

Łatwo można ustalić jednakowe stawki płac dla poszczególnych szczebli. Trudniej zapewnić im podobny prestiż. Pokoje muszą mieć zbliżoną wielkość i wyposażenie. Obsługa sekretarska i inne służby pomocnicze muszą być równorzędne. Przeniesieniu z hierarchii technicznej do kierowniczej nigdy nie powinna towarzyszyć podwyżka płacy i powinno się o nim mówić zawsze jako o „przeniesieniu”, a nigdy jako o „awansie”. Natomiast przy przenoszeniu z hierarchii kierowniczej do technicznej powinno się zawsze przyznawać podwyżkę. Wyższe place w hierarchii technicznej są niezbędne: równoważy się w ten sposób wpływ kultury firmy.

Kierowników trzeba wysyłać na kursy zaznajamiające z najnowszą wiedzą techniczną, a ludzi z wyższych szczebli technicznych na kursy zarządzania. Wszystkich pracowników na wyższych stanowiskach należy informować o celach przedsięwzięcia, o postępach w pracach i o problemach związanych z zarządzaniem.

Należy zrobić wszystko, żeby ludzi o odpowiednich kwalifikaqach utrzymać na wyższych stanowiskach w stanie gotowości technicznej i emocjonalnej do kierowania grupą lub samodzielnego programowania. Z pewnością wymaga to dużo pracy, ale jest tego warte!

Radykalnym podejściem do tego problemu jest wprowadzenie w życie koncepcji zorganizowania zespołu tworzącego oprogramowanie na wzór zespołu chirurgicznego. W myśl tego rozwiązania, człowiek na wysokim stanowisku nie uważa pisania przez siebie programu za coś poniżającego i robi wszystko, żeby usunąć bariery pozbawiające go radości z pracy twórczej.

Ponadto taka struktura organizacyjna została zaprojektowana po to, żeby zminimalizować liczbę interfejsów. Dzięki temu łatwiej jest wprowadzić zmiany w systemie, a poza tym gdy są konieczne zmiany organizacyjne, cały zespół chirurgiczny można dość łatwo przenieść do innego zadania. Jest to naprawdę długofalowe rozwiązanie problemu elastyczności struktury organizacyjnej.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.