Blog naukowy z Warszawy. Zdobądź wiedzę z języka francuskiego, nauki gry na perkusji...

ZAPAMIĘTYWANIE ZBIORU LUŹNYCH WYRAZÓW

Przebieg badania: W grupie GE-4-A, mającej za przedmiot zapamiętywanie samorzutne, przebieg badania był następujący. Eksperymenty były przeprowadzane w grupach 5-osobowych. Całość była zaaranżowana jako na pół towarzyska zabawa nawiązująca do poprzedzającej ją (celowo!) zabawy w składanie wyrazów z liter jednego wybranego wyrazu. Przed każdą z osób siedzących przy okrągłym stole znajdował się mały stos ponumerowanych kartoników. Każda z osób miała podnosić kolejno w tempie wystukiwanym przez eksperymentatora kartoniki od 1-20, przeczytać (po cichu) to, co było napisane na odwrocie, i położyć z powrotem obok tamtych, zawsze cyfrą do góry. Po odłożeniu ostatniego kartonika eksperymentator dawał polecenie: „Proszę teraz wziąć kartkę papieru, ołówek i spróbować odtworzyć jak najwięcej z tego, co było napisane na.oglądanych kartonikach. Następnie przejdziemy do dalszej, ciekawszej części”. Po odtworzeniu wyrazów, które przez wszystkich były oglądane w jednakowej postaci i kolejności, osoby badane otrzymywały dodatkowe zadanie: „A teraz proszę spróbować ułożyć z zapamiętanych wyrazów jedno lub kilka zdań, posługując się dodatkowo dowolnymi częściami mowy, nie wprowadzając jednak żadnych nowych rzeczowników”.

W grupie GE-4-B badanie przebiegało identycznie, a tylko przed oglądaniem kartoników osoby badane otrzymywały dodatkową instrukcję: „Czytając to, co jest napisane na kartonikach, proszę starać się wszystko zapamiętać, bo to będzie później potrzebne”. Tempo oglądania kartoników było stałe. Na podniesienie, obejrzenie i odłożenie kartoniku wypadało 3 sekundy, na czytanie wyrazu – 1 sekunda.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.