Blog naukowy z Warszawy. Zdobądź wiedzę z języka francuskiego, nauki gry na perkusji...

ZAPAMIĘTYWANIE SAMORZUTNE I ZAPAMIĘTYWANIE ZAMIERZONE CZ. II

W pierwszym przypadku ma miejsce zapamiętywanie samorzutne, inaczej nazywane mimowolnyip, w drugim – zapamiętywanie zamierzone, inaczej nazywane dowolnym. Nazwy zaproponowane przeze mnie wydają mi się bardziej jednoznaczne, zwłaszcza że mówienie o mimowolnym zapamiętywaniu u zwierząt jest szczególnie rażące, przy czym dowolność ta może sugerować, że u człowieka zależy ono, jeśli nie wyłącznie, to głównie od jego woli.

Każdemu zdarza się dość często, że widziane w czasie spaceru, wykładu, na wystawie czy w teatrze przedmioty, postacie, niekiedy ich fragmenty, szczególnie dobrze utkwią w pamięci. Podobnie jest’ze słyszaną melodią, rozmową, z czytanym artykułem czy wierszem. Gdy zdarza się to po jednorazowym widzeniu, słyszeniu, czytaniu itp. człowiek jest tym nieraz tak zaskoczony, że specjalnie zwraca na to uwagę: ani nie starałem się zapamiętać, ani nic innego nie robiłem, a tak mi to utkwiło w głowie. To są przykłady zapamiętania samorzutnego, powstającego bez specjalnego zamiaru danej osoby.

Znaczna część doświadczenia, przez które rozumiem całokształt konkretnego i ogólnego poznawania rzeczywistości i działania w niej, zdobywanego w indywidualnym życiu, opiera się na takim właśnie samorzutnym zapamiętywaniu. U zwierząt i u niemowląt, a nawet we wczesnym okresie poniemowlęcym jest to jedyny sposób zapamiętywania. Występując zarówno u zwierząt, jak u ludzi, różni się on jednak znacznie w obu wypadkach. Zwierzę nie wie i nie może wiedzieć, nie może mieć świadomości zapamiętania czegokolwiek. Człowiek, zapamiętując samorzutnie, wie często o tym, że zapamiętał. Ogromna liczba powiązań między nim a światem otaczającym dokonuje się jednak poza obrębem świadomości.

Z biegiem rozwoju, już od 4 lub 5 roku życia, w całym życiu człowieka, szczególnie zaś w jego uogólnionym poznawaniu rzeczywistości, zasadniczą rolę odgrywa zapamiętywanie zamierzone.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.