Blog naukowy z Warszawy. Zdobądź wiedzę z języka francuskiego, nauki gry na perkusji...

Zapamiętanie drogi w budynku

Przy przejściu od grupy A (z ograniczonym werbalizowaniem) bezpośrednio do grupy C, która przed przejściem drogi w budynku była nastawiona na werbalizowanie nowej drogi, „ale bez jakiejkolwiek” instrukcji zapamiętywania – różnica odbicia pamięciowego jest uderzająca. Tutaj najgorsze odtworzenie przeby- tej w uprzednim dniu drogi jest lepsze od najlepszego z grupy pierwszej. Na ryc. 71 widoczne jest właśnie to zestawienie. nr najlepszym odtworzeniu z grupy A (ryc. 7la) poprawnie zostały zapamiętane zaledwie 4 składniki (1, 2, 3, 11), w najgorszym z grupy C – (ryc. 71b) już 5 składników (1, 2, 3, 11, 18). Wprawdzie L. B., o której odtworzeniu mówimy, na rysunku zlokalizowała ostatni odcinek, ale jej słowne uzupełnienie wprowadziło korektę. Wskazując na odcinek 18, L. B. mówi:

Najlepiej zapamiętał drogę w budynku – w grupie osób nastawionych na werbalizację – K. Cz. W jego odbiciu pamięciowym (por. odtworzenie rysunkowe na ryc. 72) występuje aż 12 składników poprawnie zlokalizowanych (1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 17 i 18). Gdy kończył zaginać drut na odcinku 17, uzupełnił rysunek słownie.

Może się nasunąć przypuszczenie, że podstawą tej wyróżniającej się na tle innych badanych dokładności zapamiętania jest po prostu większa indywidualna (stosunkowo stała) sprawność zapamiętywania i może modelowania (wyobraźnia przestrzenna). Nie wykluczając tej ewentualności (jakkolwiek grupy były dość równomiernie dobrane i zbliżone do równoważnych), przeprowadziłem – zgodnie z metodologicznym punktem wyjścia – eksperyment kontrolny. Osoby z grupy C postawiłem w warunki eksperymentalne grupy A, ą te z grupy A w warunki grupy C. Eksperyment wykazał, że wspomniane różnice indywidualne odgrywają tutaj rolę, ale w znacznie mniejszym zakresie, niż można by przypuszczać na podstawie poprzednio stwierdzonych faktów.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.