Blog naukowy z Warszawy. Zdobądź wiedzę z języka francuskiego, nauki gry na perkusji...

UZALEŻNIENIA WARTOŚCI

Idea obiektywnej prawdy, obiektywnego dobra i piękpa prowadziły do sporów. W nich przeciwstawiano sobie sprzeczne twierdzenia:. wartości powyższe są obiektywne – wartości nie są obiektywne. Z powyższej sprzeczności i z odnośnych sporów wyłaniała się złożona i wielopostaciowa argumentacja na temat czynników, od których uzależnione są wartości poznawcze, moralne i estetyczne. Kto w sporze brał udział, musiał – chcąc nie chcąc – celem wykazania słuszności swego poglądu poszukiwać uzasadnień.

Jedni robili to, aby wykazać słuszność twierdzenia, że wartości są niezależne od człowieka: od jego czynności poznawczych, od uczuć i woli: od jego potrzeb i pragnień. Usiłowali wykazać bezwzględne istnienie prawdy, dobra i piękna. Inni – przeciwnie – skrzętnie zbierali fakty i argumenty, wskazujące na człowieka i na jego naturę, jako na istotne źródło zarówno istnienia wartości, różnych rodzajów tychże, jak też na ich ustopniowanie na skali od wartości naczelnych do poślednich, z kolei do ich coraz to wyraźniejszych przeciwieństw. Wypada zwrócić tu uwagę na typowe stwierdzenia, bądź argumenty, jakimi w tym celu się posługiwano.

Do najdawniejszych należą argumenty psychologiczne, i od nich rozpoczniemy niniejszy przegląd co ważniejszych „pro” i „contra” idei istnienia wartości obiektywnych: pośrednio twierdzeń i stwierdzeń w sprawie uzależnień wartości. Przypomnieć warto, że w ciągu wielu wieków europejskiej tradycji filozoficznej raczej nie mówiono o wartościach naczelnych w znaczeniu ogólnym, natomiast o obiektywnej prawdzie, o bezwzględności dobra i – już na planie dalszym – o istocie obiektywnego piękna. Dla uproszczenia sprawy ograniczymy się na razie do prawdy i dobra.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.