Blog naukowy z Warszawy. Zdobądź wiedzę z języka francuskiego, nauki gry na perkusji...

Udział werbalizacji w odzwierciedlaniu przebywanej drogi

Jeżeli odcinek drogi był zlokalizowany kierunkowo zgodnie z rzeczywistością w stosunku do punktu wyjścia, uważałem go za poprawnie odtworzony: jeżeli niezgodnie, uważałem go za zapamiętany, ale błędnie. Dane liczbowe oparte są na najlepszych wynikach pierwszego i drugiego sposobu odtwarzania. Trzeci sposób odtwarzania przez rozpoznawanie dostarczał tylko danych orientacyjnych, ponieważ nie można było tutaj przygotować większej liczby dróg możliwych do wyboru.

Analiza ilościowa zebranych i przedstawionych w tablicy materiałów wykazała: 1) wzrost ogólnej liczby zapamiętanych składników złożonego układu bodźców 8 (3 + 5), 9 (5 + 4), 14 (8 + 6): 2) wzrost liczby poprawnie zapamiętanych składników (3, 5, 8): 3) spadek liczby wahań przy odtwarzaniu przy równoczesnym wzroście liczby (!) zapamiętanych składników (13, 11, 10).

Ponieważ w trzech grupach zasadniczym elementem zmiennym był udział werbalizacji w odzwierciedlaniu przebywanej drogi, uzasadnione jest uogólnienie: w miarę jak zwiększa się udział werbalizacji w odzwierciedlaniu wzrasta zakres zapamiętanego materiału, poprawia się jego dokładność, wzrasta stabilizacja odbicia pamięciowego (pewność odtwarzania). Jest to równocześnie potwierdzenie na nowym, kierunkowo-ruchowym materiale wyników uzyskanych w poprzednich eksperymentach.

W kontrolnym wariancie eksperymentu GE-53-Wi wyniki były analogiczne do wyników w eksperymencie zasadniczym. Pomimo że te same osoby oprowadzane były już po raz drugi przez eksperymentatora (w innym budynku), co mogło zaktywizować nastawienie na powtarzanie doświadczenia, różnice odbicia pamięciowego drogi w budynku przez osoby z grupy A, B, C, zachowały się (ogólna liczba zapamiętanych składników: 7, 10, 15: liczba poprawnie zapamiętanych: 4, 5, 9).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.