Blog naukowy z Warszawy. Zdobądź wiedzę z języka francuskiego, nauki gry na perkusji...

Systemy uzytkowania

?Gromadzenie niezbędnej ilości próchnicy w glebie, utrzymywanie gruzełkowatej struktury gleby i podnoszenie jej kultury, przeciwdziałanie zachwaszczeniu i zmęczeniu gleby — wszystko to pozostaje w określonym związku z systemem użytkowania ziemi. Dlatego zasadnicze znaczenie dla utrzymania i podnoszenia żyzności gruntów ornych ma stosowanie właściwego w danych warunkach systemu ich użytkowania. Systemy te rozwijały się stopniowo. W miarę rozwoju gospodarki narodowej i rolnictwa w poszczególnych krajach systemy bardziej prymitywne ustępowały miejsca nowocześniejszym. Wszystkie znane systemy użytkowania ziemi można jeszcze dziś znaleźć na świecie. Systemy te w ujęciu historycznym noszą też nazwę systemów rolnictwa, choć ten ostatni termin ma zwykle nieco szersze znaczenie. Można wyróżnić cztery podstawowe rodzaje systemów użytkowania ziemi ornej lub, inaczej mówiąc, systemów gospodarki polowej. systemy prymitywne: żarowy (ogniowy), darniowy, odłogowy: system odłogowy uregulowany: trójpolówka z ugorem (inaczej nazywana trójpolówką prymitywną) — dwa pola zbóż i pole ugorujące: systemy płodozmianowe. System żarowy polegał na wypalaniu lasu łub krzaków i na uprawie zbóż na wypalonym miejscu, użyźnionym popiołem, dopóki nie następowało wyjałowienie gruntu. Wtedy porzucano pole, które znowu zarastało lasem, a uprawę przenoszono na inne miejsce. Na terenach bezleśnych stosowano system darniowy lub odłogowy. System darniowy polegał na zrywaniu darni i spalaniu jej, po czym zasiewano zboże. Dalej postępowano jak przy poprzednim systemie.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.