Blog naukowy z Warszawy. Zdobądź wiedzę z języka francuskiego, nauki gry na perkusji...

Co się zatem stało z efektywnością?

Liczby dotyczące efektywności. Bardzo trudno podać liczby dotyczące efektywności, trudno je skalować i trudno je znaleźć. Capers Jones zauważa, że przy dwóch równoważnych programach pisanych w Co- bolu w odstępie 10 lat, z których w pierwszym nie korzystano z metod strukturalnych, a w tym drugim tak, uzyskano trzykrotną poprawę efektywności.

Ed Yourdon powiada: „Widzę, że ludzie uzyskują pięciokrotną poprawę efektywności dzięki stacjom roboczym i narzędziom oprogramowania”. Tom DeMarco z kolei mówi: „Pańskie oczekiwania co do poprawy o rząd wielkości w ciągu 10 lat dzięki całemu koszykowi technik są zbyt optymistyczne. Nie widziałem firmy, która osiągnęłaby poprawę o cały rząd wielkości”.

Oprogramowanie w pudełku – Kupuj, a nie buduj. Jedno z moich stwierdzeń z 1986 roku w artykule „Brakująca srebrna kula” okazało się, jak sądzę, prawdziwe: „Rozwój rynku masowego jest … najważniejszym długookresowym trendem w inżynierii oprogramowania”. Z punktu widzenia naszej dyscypliny, tworzenie masowego oprogramowania to niemal nowy przemysł w porównaniu z tworzeniem oprogramowania na indywidualne potrzeby – czy to opracowanego wewnątrz firmy, czy zamówionego z zewnątrz. Kiedy sprzedaje się miliony opakowań – lub choćby tysiące – to najważniejsza staje się jakość, terminowość, efektywność produktu i koszty obsługi, a nie koszty opracowania, które mają tak kluczowe znaczenie przy systemach budowanych na indywidualne potrzeby.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.