Blog naukowy z Warszawy. Zdobądź wiedzę z języka francuskiego, nauki gry na perkusji...

Rola kojarzenia

Rola kojarzenia jest tak wielka, że niektórzy psychologowie – nie dostrzegając roli nastawienia i selekcji – usiłowali sprowadzić do. niego cały proces zapamiętywania. Słusznie podkreślali oni, że zapamiętywanie polega w pierwszym rzędzie na dokładnym i intensywnym uświadomieniu sobie związków zachodzących między poszczególnymi wiadomościami, obserwacjami, wrażeniami itp. Dlatego właśnie powiadamy, że myślenie – będąc działaniem wiążącym – jest nieodzownym warunkiem zapamiętywania.

Proszę zauważyć, że uczenie się, polegające w dużym stopniu na uświadamianiu sobie związków między poszczególnymi „punktami” wiedzy, odpowiada pojęciu nauki jako odzwierciedlenia obiektywnych związków rzeczywistości. Przedmiotem fizyki są przecież związki między zjawiskami fizycznymi, np, związki między temperaturą a parowaniem, przedmiotem ekonomii – związki między zjawiskami gospodarczymi, np. związki między ceną a popytem i podażą, przedmiotem medycyny – związki między zjawiskami zachodzącymi w żywym organizmie, np. związki między chlorkami we krwi a wydolnością nerek. „Naukowość” uświadamiania sobie związków w procesie zapamiętywania polega także i na tym, że nauka jest w dużej mierze uogólnionym doświadczeniem i tworzeniem pojęć przez zestawianie wyabstrahowanych cech poznawanych przedmiotów. Otóż zarówno uogólnianie, jak i porównywanie zaczyna się od kojarzenia.

Z tych wszystkich względów, kto ucząc się, uświadamia sobie jak najwięcej związków, ten nie tylko dobrze zapamiętuje, ale także rozwija zdolność do naukowego i twórczego myślenia.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.