Blog naukowy z Warszawy. Zdobądź wiedzę z języka francuskiego, nauki gry na perkusji...

Roczny bilans pasz

?Sporządzanie takiego bilansu jest pożądane w każdym gospodarstwie, zarówno dużym, jak i małym. Chodzi o to, by uniknąć zaskoczenia nagłym brakiem pasz dla zwierząt, a także by na podstawie przewidywanego przychodu pasz móc zaplanować odpowiednio wielkość pogłowia i strukturę inwentarza żywego. Bilans pasz składa się z jednej strony z zestawienia przychodów- pasz, z drugiej zaś z zestawienia zapotrzebowania na te pasze. Te dwa zestawienia muszą się zbilansować. Należy jednak zawsze zapewnić gospodarstwu pewną rezerwę pasz na wypadek, gdyby miało zawieść przewidywanie przychodów, np. ze względu na niekorzystne warunki pogody. Rezerwa ta powinna obejmować pasze, które dadzą się przechować do następnego roku, jeśli nie zostaną zużyte w roku zbioru. Bilans pasz może być sporządzony z różnym stopniem dokładności. Najmniej dokładny jest bilans sporządzony na podstaw ie teoretycznych rocznych normatywów na 1 sztukę poszczególnych gatunków, grup użytkowych i klas wieku zwierząt. Zapotrzebowanie na pasze w najbardziej ogólnym ujęciu ustala się w jednostkach pokarmowych i strawnym białku na 1 sztukę w skali roku. Nieco dokładniejsze jest ustalanie zapotrzebowania na poszczególne grupy pasz dla 1 sztuki poszczególnych gatunków zwierząt z podziałem na grupy według wieku i kierunku użytkowania. Wreszcie najdokładniejsze jest obliczanie zapotrzebowania na pasze w poszczególnych okresach żywienia w ciągu roku według norm szczegółowych.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.