Blog naukowy z Warszawy. Zdobądź wiedzę z języka francuskiego, nauki gry na perkusji...

Przemieszczanie skal

Wietrzenie, erozja, zwłaszcza krążenie i zamarzanie wód w górnych częściach skorupy ziemskiej naruszają równowagę mechaniczną mas skalnych występujących na jej powierzchni. Działanie siły ciężkości może wówczas spowodować ich ruch w dół, aż do osiągnięcia nowego stanu równowagi. Procesom tym podlegają produkty wietrzenia, osady luźne, a także lite skały o dużej wytrzymałości mechanicznej. Ruch mas skalnych możliwy jest wszędzie tam, gdzie spoistość skał oraz siły tarcia stają się niedostateczne dla zrównoważenia siły ciążenia. Gdy masy skalne zostają wprawione w powolny ruch w dół, wówczas mówi się o spełzywaniu, któremu zwykle ulegają osady luźne i zwietrzelina. Usypiska (piargi) tworzą się, gdy zbocza gór są strome i podlegają wietrzeniu fizycznemu, które prowadzi do powstania niespokojnego gruzu, który może szybko staczać się w dół. Możliwe to jest przy nachyleniu zbocza wiekszym od 30°. Osuwanie się, czyli powstawanie osuwisk różni od spełzywania większa prędkość osuwających się mas skalnych, która dochodzi do kilku metrów na sekundę.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.