Blog naukowy z Warszawy. Zdobądź wiedzę z języka francuskiego, nauki gry na perkusji...

Podział ludzkości na różne rasy

Wiemy już zatem, w jaki sposób wyodrębniły się trzy główne rasy ludzkie. Znacznie trudniej jest odpo-wiedzieć na pytanie, kiedy doszło do owego rozdziału? Antropolodzy przypuszczają, że proces ten nie zaszedł wcześniej niż 200 tys. i nie później niż 20 tys. lat temu, najprawdopodobniej trwał on przez cały ten czas. Nie znamy również kolejności wyodrębniania się poszczególnych ras – na ten temat krążą wśród fa-chowców skrajnie sprzeczne opinie. Niektórzy sądzą np., że ludzkość początkowo rozdzieliła się na dwa odłamy. Jednym z nich była rasa negroidalna, drugim zaś europejska, która dopiero później rozdzieliła się na rasę białą i żółtą. Są jednak i tacy, którzy uważają, że pierwsi wyodrębnili się mongoloidzi, a dopiero pozostała część ludzkości rozpadła się na rasę białą i czar- nq. Jeżeli tyle kłopotów nastręczają nam trzy główne rasy, to ileż byłoby ich przy mniejszych jednostkach systematycznych – typach i odmianach – których liczba, co prawda nie jest zbyt ściśle określona, z całą pewnością jednak sięga rzędu setek. Noemu nie wy-starczyłoby potomków, aby zapewnić każdej z odmian odrębnego protoplastę.

Rasy ludzkie różnią się od siebie, rzecz jasna, nie tylko kolorem skóry czy też kształtem powieki – antropolodzy wyróżnili znacznie więcej cech swoistych. Powstaje pytanie, czy którakolwiek z nich mogłaby być uznana za decydującą przy przyznawaniu jednej z ras wyższości nad innymi? Sądzono, że cechą taką mogłaby być waga mózgu, która w istocie różna jest u przedstawicieli rozmaitych ras, jednakże tylko co do wartości średniej, jej rozrzut bowiem bywa nieraz ogromny nawet w obrębie jednego narodu. Trudno po-nadto uznać tę wielkość za jakąkolwiek miarę zdolności intelektualnych. Doskonale ilustruje to porównanie ciężaru mózgów dwóch znakomitych pisarzy – A. France’a, którego mózg ważył zaledwie 1077 g. i I. Turgieniewa, u którego osiągnął on ciężar aż 2012 g. Zazwyczaj zresztą ciężar mózgu ludzkiego zawiera się pomiędzy tymi skrajnymi wartościami, wynosząc prze-ciętnie, np. u Anglików 1456 g, u Hindusów – 1514 g, Murzynów Bantu – 1422 g, a u Francuzów 1473 g. Przypomnijmy sobie tu także, że mózg neandertalczyka ważył znacznie więcej niż mózg współczesnego czło-wieka, mimo to trudno byłoby nazwać go bardziej inte-ligentnym od kogokolwiek z nas. Jak widać więc, zwo-lennicy rasizmu, niestety wciąż jeszcze wcale liczni, nie dysponują żadnymi naukowymi argumentami po-pierającymi ich tezy.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.