Blog naukowy z Warszawy. Zdobądź wiedzę z języka francuskiego, nauki gry na perkusji...

pielegnowanie

Plantacje źle utrzymane, nie pielęgnowane, dają małe plony nasion, zwłaszcza przy słabym nawożeniu, toteż mogą być nieopłacalne. Przy silniejszym zachwaszczeniu zmniejsza się liczba pędów kwiatostanowych, przypadająca na jednostkę powierzchni, a w związku z tym maleje jednocześnie plon nasion. Obliczenia wykonane w Wielkopolsce wykazały, że na dobrze pielęgnowanych plantacjach znajdowano przeciętnie l chwast na l m rzędu trawy, ale na źle pielęgnowanych liczba ta wzrastała do 20. Nie można wykaszać traw zbyt nisko ani zbyt późno, aby nie dopuścić do osłabienia roślin. Oczywiście przy użytkowaniu plantacji na paszę w drugiej połowie okresu wegetacji konieczne jest nawożenie azotem, np. w ilości 30—80 kg N na l ha, zależnie od gatunku uprawianej trawy. Wykorzystanie plantacji nasiennej traw na produkcję pasz jest zagadnieniem złożonym, gdyż są obserwacje wykazujące również ujemny wpływ tego sposobu użytkowania, zaznaczający się w obniżonym plonie nasion. Zapewne na możliwość produkcji paszy z plantacji nasiennych wpływ mają warunki pogody w tym czasie, zasobność gleby w składniki pokarmowe, a przede wszystkim reakcja gatunków traw. Ujemne skutki tego sposobu użytkowania zaobserwowano na plantacjach kostrzewy łąkowej i rajgrasu wyniosłego, w przeciwieństwie do plantacji życicy trwałej.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.