Blog naukowy z Warszawy. Zdobądź wiedzę z języka francuskiego, nauki gry na perkusji...

OPERACJE MYŚLOWE W PROCESIE ZAPAMIĘTYWANIA

Zapamiętywanie powstaje i kształtuje się na śladach pozna– wania. Każde odzwierciedlanie opiera się na analizie i syntezie, na wielofazowym ich przeplataniu się wzajemnym, dokonującym się na różnych płaszczyznach, w różnej postaci. Jest więc oczywiste, że operacje myślowe w procesie zapamiętywania mają również charakter analityczno-syntetyczny. Dokładne ustalenie, gdzie kończy się analiza, a zaczyna synteza w tym wielce złożonym procesie, nie jest łatwe i z natury ma charakter czysto teoretyczny.

Wyodrębnianie. Zapamiętane może być tylko to, co zostało wyodrębnione. Zakres wyodrębniania zdeterminowany jest obiektywną sytuacją bodźcową, uprzednim doświadczeniem osobnika i konkretnym nastawieniem kierunkowym.

To wyodrębnianie dokonuje się przez nastawienie analizatorów na działająće bodźce przy równoczesnym ich nazywaniu (automatycznym lub świadomym) i mniej lub bardziej dokładne włączenie w struktury pojęciowe. Przy materiale tekstowym wyodrębnianie polega na odzwierciedlaniu poprzez tekst przedmiotów myśli, głównych i ubocznych.

Im bardziej świadomie przebiega zapamiętywanie, tym wyraźniej występują właściwości tej operacji wyodrębniania: uważne spostrzeganie, staranie się o niepominięcie niczego, nazywanie i określanie pojęciowe bodźca wyodrębnionego.

Osoby badane, które w czasie grupy eksperymentów GE-6 widziały wielokrotnie znajdujący się z tyłu za eksperymentatorem przyrząd z charakterystycznym kołem, w większości przypadków nie potrafiły sobie przypomnieć wyglądu tego koła.

W. T. wie tylko, że było na pewno jakieś koło. Podobnie K. K. i J. P. wiedzą, że były jakieś koła, jedno duże, drugie małe, ale nic bliższego o nich nie potrafią powiedzieć. Spośród 10 osób jedynie S. M. (interesujący się praktycznie kinematografią) zapamiętał, że było duże koło ze szprychami i przypomniało mu bębny do nawijania taśmy filmowej.

Wystarczyło innej grupie osób (GE-6-G) polecić przed eksperymentem, w tych samych pozostałych warunkach, dokładne rozejrzenie się po pokoju, ażeby w odtworzeniu tego samego koła (i całego przyrządu) wystąpiło znaczne zwiększenie dokładności zapamiętania. Obserwacja zachowania się osób badanych i ich wypowiedzi potwierdza wzrost kierowanego spostrzegania oraz świadomego rozpoznawania (nazywania-określania pojęciowego).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.