Blog naukowy z Warszawy. Zdobądź wiedzę z języka francuskiego, nauki gry na perkusji...

Dziesięć funtów w pięciofuntowej torbie

Jak jest duży? Oprócz czasu przebiegu programu jednym z głównych kosztów jest ilość miejsca w pamięci, zajmowanego przez program. Odnosi się to nawet do programów prawnie zastrzeżonych, za użycie których użytkownik płaci autorowi honorarium stanowiące w istocie część kosztów opracowania danego programu. Przyjrzyjmy się interakcyjnemu systemowi oprogramowania APL firmy IBM. Można go wydzierżawić za 400 USD miesięcznie, a kiedy się z niego korzysta, zajmuje co najmniej 160 KB pamięci. Jeśli chodzi o Model 165, można wydzierżawić pamięć po około 12 USD za kilobajt miesięcznie. Jeśli program jest dostępny na stałe, to płaci się 400 USD za wynajęcie oprogramowania i 1920 USD za wynajęcie pamięci. Jeśli korzysta się z systemu APL tylko przez cztery godziny dziennie, to miesięczny koszt wynajęcia oprogramowania wynosi 400 USD, a wynajęcie pamięci – 320 USD.

Często słyszy się wyrazy oburzenia, że w maszynie z 2 MB pamięci aż 400 KB przeznacza się na system operacyjny. Taka reakcja jest równie niemądra, jak krytykowanie Boeinga 474 za to, że kosztuje 27 min USD. Trzeba przecież zadać sobie pytanie: „A co to daje?” Co się otrzymuje za te dolary, jeśli chodzi o łatwość użytkowania i wydajność (dzięki efektywnemu wykorzystaniu systemu)? Czy tych 4800 USD wydanych co miesiąc na wydzierżawienie pamięci nie lepiej przeznaczyć na inny sprzęt, na programistów albo na programy użytkowe?

Część wszystkich swoich zasobów sprzętowych projektant systemu rezerwuje na pamięć dla programów rezydentnych, wychodząc z założenia, że może być ona bardziej przydatna dla użytkownika niż sumatory, dyski itp. Inne postępowanie byłoby wysoce nieodpowiedzialne. Rezultaty takich posunięć należy oceniać globalnie. Nie można krytykować programu tylko za jego rozmiary i jednocześnie zalecać większą integrację projektów sprzętowego i programowego.

Skoro wielkość danego produktu programowego tak znacząco wpływa na koszty związane z użytkowaniem, budowniczy musi określić jego docelową wielkość, kontrolować ją i opracowywać techniki prowadzące do zmniejszenia jej – podobnie jak budowniczy sprzętu ustala docelową liczbę elementów i opracowuje techniki ograniczenia jej. Jak w wypadku każdego kosztu, wielkość programu sama w sobie nie jest niczym złym, ale nadmierna tak.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.