Blog naukowy z Warszawy. Zdobądź wiedzę z języka francuskiego, nauki gry na perkusji...

Dokładność odbicia pamięciowego

A oto przypadek, w którym nastąpił nieco mniejszy stopień zgeneralizowania. Osoba badana (A. N.) mówi, że „Był dwa razy las, ale nie wiem, na czym polegała różnica”. W czasie dodatkowego wypytywania (po zakończeniu zasadniczego odtwarzania przypomina sobie, że „na jednym zdjęciu lasu była droga”. Pokazuję jej zdjęcie lasu iglastego z zakrętem drogi w prawej połówce (w serii była droga biegnąca środkiem przez las liściasty) w grupie 9 innych zdjęć z fragmentami lasu. O. rozpoznaje je jako pierwotnie oglądane. Wskazuje to wyraźnie, że pamiętane są: „las” i „droga”, ale ani jakość, ani wzajemny stosunek nie zostały zapamiętane.

Dokładność odbicia pamięciowego wzrasta w miarę powiększania się liczby wyodrębnionych przedmiotów i ich właściwości, co związane jest ściśle z werbalizowaniem. Dowodzi tego w sposób nieodparty następujący fakt z grupy eksperymentów GE-52 (wariant W4). W eksperymencie tym brały udział dwie grupy osób A i B (20 osób w każdej), tym razem dobrane z trzech lat studiów, ale w ten sposób, że w każdej grupie byli przedstawiciele każdego roku, jednakowych kierunków studiów, ponadto grupy były równoważne pod względem liczby osobników tej samej płci. Grupa A oglądała zbiór 20 zdjęć, w których połowę stanowiły fragmenty lasu, drugą połowę fragmenty miasta. Grupa B oglądała te same zdjęcia z dodatkową instrukcją: „W czasie oglądania proszę zwracać uwagę na kierunek, w jakim biegnie droga, na rozmieszczenie przedmiotów, nazywając je po pro stu”. W grupie 10 zdjęć lasu, droga w lesie była najbardziej charakterystyczna i odbijała się od innych zdjęć. Osobom, które odtworzyły zdjęcie z drogą w lesie, dawałem do rozpoznania zdjęcie z drogą, ale nie w liściastym, lecz iglastym lesie, i nie prostą, a skręcającą wyraźnie w prawo, pytając: „Czy jest tutaj zdjęcie, które było oglądane wczoraj?”

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.