Blog naukowy z Warszawy. Zdobądź wiedzę z języka francuskiego, nauki gry na perkusji...

Chow drobiu

?W zakres produkcji drobiarskiej wchodzi chów i hodowla kur, gęsi, kaczek i indyków. Zajmiemy się tu bliżej podstawową gałęzią tej produkcji, tj. chowem kur. Podane tu ogólne zasady dotyczą jednak wszystkich rodzajów drobiu. Rozróżniamy trzy zasadnicze formy organizacyjne chowu drobiu, a mianowicie chów gospodarski, ferm owy i przemysłowy. Chów gospodarski spotyka się zwykle w gospodarstwach wielostronnych, w których chów- drobiu jest gałęzią uboczną, związaną najczęściej z gospodarstwem domowym. Zazwyczaj drób chodzi luzem po podwórzu, budynkach i polach sąsiadujących z zagrodą, żywiąc się w znacznym stopniu tym, co sam pozbiera i powodując przy tym duże szkody. Często jest roznosicielem chorób zwierząt gospodarskich. Jednakże produkty takiego chowu w postaci jaj i mięsa mają poszukiwane dzisiaj walory smakowe. Chów fermowy prowadzony jest w oddzielnym pomieszczeniu i na zamkniętym terenie. Skala produkcji jest większa — stado może liczyć kilkaset lub kilka tysięcy sztuk. W żywieniu stosuje się częściowo pasze gospodarskie, częściowo pasze pochodzenia przemysłowego. Wydajność pracy jest niezbyt wysoka. Chów przemysłowy prowadzony jest w dużej skali — w jednym zakładzie produkcyjnym bywa kilkadziesiąt lub kilkaset tysięcy sztuk. W zakładach tego typu drób utrzymuje się w specjalnych budynkach, wyposażonych w specjalne urządzenia wewnętrzne, na jednym poziomie, zwykle na głębokiej ściółce, albo w ustawionych piętrowo klatkach, a dostarczanie wody i karmy jest zmechanizowane. W chowie przemysłowym stosuje się karmę wyłącznie pochodzenia przemysłowego, często o składzie opatentowanym przez producenta.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.